<< Takaisin

Turvaa Helsingin paperittomille ja liikkuvalle väestölle

**** Keräys on täyttynyt**** Lämmin kiitos tuestasi!
Helsingissä elää tälläkin hetkellä enenevässä määrin paperittomia ja liikkuvaa väestöä. Paperittomuus ja liikkuvuus altistavat hyväksikäytölle, rikollisuudelle ja syvenevälle syrjäytymiselle.

Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen erityisdiakonia tarjoaa apua ja neuvontaa taustoista riippumatta.

Tämän keräyksen tuotoilla tuemme erityisdiakonian työtä ja hankimme esimerkiksi hygieniatarvikkeita ja matkakortteja paperittomille ja väelle vailla vakituista asuinsijaa.

Lahjoituksesi on tärkeä: osallistu! Vaikutat ihmisarvon toteutumiseksi heikoimmassa asemassa olevien keskuudessa.

Keräyksen ovat laatineet 9.12.2016 erityisdiakonian johtava diakonianviranhaltija Marita Nummelin (marita.nummelin@evl.fi) ja projektityöntekijä Leena Nygård (leena.nygard@evl.fi)

Tavoitesumma
1 000,00 EUR
Kerätty 1000 EUR
100%

Tämä kohde on suljettu