<< Takaisin

Iäkkään miehen raskas taakka

Yli 70 -vuotias mies on aikoinaan velkaantunut ja velat ovat olleet ulosotossa monia vuosia. Velkaneuvoja oli laskenut, että mies on jo maksanut ulosottoon enemmän, kuin mitä alkuperäinen velka on ollut.

Oikeuden päätöksen mukaan hän joutuu nyt maksamaan yli 160€/kk. Maksamista on jäljellä vielä vähän yli vuodeksi.

Oikeuden päätöksen jälkeen miehen terveys on kuitenkin heikentynyt. Hänen pitäisi saada kuntoutusta ja kotiapua, mutta rahat eivät riitä. Lääkkeitä on niin paljon, että omavastuuosuus täyttyy syyskuussa. Kelan ja sosiaalitoimen kädet ovat sidotut, koska he eivät voi ottaa velkojen maksua huomioon.

Mies on hoitanut jo pitkään ja hoitaa edelleen maksuasiansa hyvin. Hän on kuitenkin jatkuvasti kovin stressaantunut, kun joutuu miettimään miten jaksasi hoitaa asiansa. Seurakunta on auttanut häntä selviämään, mutta muutakin apua tarvitaan.

Miehen avuntarpeen on kartoittanut diakoni Leena Nieminen leena.a.nieminen@evl.fi

Tavoitesumma
500,00 EUR
Kerätty 500 EUR
100%

Tämä kohde on suljettu