<< Takaisin

Lahjoita autismikirjon lapsille mahdollisuus harrastaa

*** Keräys on päättynyt. Lämmin kiitos lahjoittajille! ***

Autismikirjon lasten ja nuorten tavallinen arki on raskasta. He kokevat äänet, valot, kosketuksen tai isot ihmisryhmät kuormittavina. Kotoa lähtemisestä tulee ylivoimaista. Autismikirjon lapset jäävät usein vapaa-ajan harrastusten ulkopuolelle.

Autismikirjolaisen tyypillinen haaste liittyy sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen. Kaverisuhteiden luominen on vaikeaa, jopa mahdotonta. Hyväksytyksi tulemisen tarve altistaa kiusaamiselle ja vuorovaikutuksen vaikeudet yksin jäämiselle.

Autismikirjon lapsen arjessa on vähän myönteisiä kokemuksia. Harrastaminen tuo iloa myös näille lapselle. Kiinnostava harrastus tuo onnistumisen kokemuksia sekä joukkoon kuulumisen tunteen. Kokemuksilla saattaa olla käänteentekevä vaikutus lapsen tai nuoren elämässä. Sopivan harrastuksen ja ympäristön löytäminen edellyttää kuitenkin useita harrastuskokeiluita, johon perheillä ei ole varaa.

Osallistu keräykseen ja anna autismikirjon lapsille mahdollisuus harrastuskokeiluihin. Näin lapset ja nuoret voivat kokea jotain uutta, iloita ja olla mukana toiminnassa. Lahjoittamalla keräykseen autat näitä lapsia jaksamaan arjessa.

Mobile Pay: 29305

Keräys on suunniteltu yhteistyössä Autismiyhdistys PAUT ry:n ja Autismiliiton kanssa.

Kotimaanapu välittää tuen autismikirjon perheille paikallisten autismiyhdistysten kautta.


Lisätietoja elisa.huuhka@kotimaanapu.fi

--

Tämä keräys on Valitsesydamella.fi -kumppanuuskohde.

Tavoitesumma
50 000,00 EUR
Kerätty 7965.44 EUR
16%

Tämä kohde on suljettu