<< Takaisin

Auta orpoa nuorta miestä elämässä eteenpäin

****Keräys on täyttynyt. Lämmin kiitos lahjoittajille!****Avun saaja kiittää lämpimästi kaikkia lukuisia ihmisiä, jotka ovat lahjoittaneet rahaa ja myötäeläneet hänen ja pikkuveljiensä elämäntilanteessa.****

Suomeen 5 vuotta sitten yksin tullut ja turvapaikan saanut nuori mies on juuri täyttänyt 18 vuotta. Hän on pari vuotta yrittänyt saada kahta pikkuveljeään Suomeen Afganistanista. He ovat orpoja. Isoveli on tukenut kuukausittain pikkuveljiään taloudellisesti Suomesta käsin tinkien kaikista omista menoistaan. Nyt pojat ovat saaneet oleskeluluvat Suomeen ja monien vaikeuksien jälkeen he ovat vihdoin päässeet isoveljensä luokse.

Isoveli on ahkera ja sinnikäs nuori. Hän on päässyt opiskelemaan alaa, johon ei ole helppo päästä. Koulun hän on hoitanut hienosti tähän asti kovasta stressistä huolimatta. Hän on ollut kovassa paineessa niin rahallisesti kuin henkisestikin, sillä hän on odottanut veljiään tulevaksi Suomeen useita kuukausia. Hän on säästeliäs ja tehnyt todella paljon, että veljien Suomeen pääsy tuli mahdolliseksi. Hän ei ole tuhlannut rahaa, vaan säästänyt kaikesta mahdollisesta veljiensä tukemiseksi.

Sekään ei vain ole riittänyt. Perheenyhdistämiseen liittyvät kulut ovat olleet hänelle veljien kuukausittaisen taloudellisen tukemisen lisäksi ylivoimaisen suuret. Nyt kun kaikki on periaatteessa hyvin ja veljekset ovat vihdoin päässeet toistensa luo, on maksujen aika. 18-vuotiaan nuoren, joka on aloittamassa itsenäistä asumista ja elämää, ei ole hyvä aloittaa sitä velkaantuneena.
Tähän pyydämme apua ja tukea teiltä. Nuoren miehen tilanteen on kartoittanut ja avun perille huolehtii diakoni Hanna Välimaa (hanna.valimaa@evl.fi).

Tavoitesumma
1 725,00 EUR
Kerätty 1725 EUR
100%

Tämä kohde on suljettu